هیات محبان الحسین داراب

پایگاه اطلاع رسانی

هیات محبان الحسین داراب

پایگاه اطلاع رسانی

هیات محبان الحسین داراب

بسم رب الحسین

هروله با شور وشین را دوست دارم
من محبان الحسین را دوس دارم
هیات محبان الحسین شهرستان داراب از سال 1379 به دست جوانان عاشورایی مخلص تاسیس شد و تا اکنون زیر سایه حضرت حجت (عج) در مسجد امیرالمونین دریمی این شهرستان مشغول به کار فرهنگی و برگزاری مراسمات مذهبی میباشد.بسم رب الحسین


هروله با شور وشین را دوست دارم    من محبان الحسین را دوس دارم


هیات محبان الحسین شهرستان داراب از سال 1379 به دست جوانان

 عاشورایی مخلص تاسیس شد و تا اکنون زیر سایه

 حضرت حجت (عج) در مسجد امیرالمونین دریمی این شهرستان مشغول به

کار فرهنگی و برگزاری مراسمات مذهبی میباشد.

...............................